تنهایی های من

وایسا دنیا من میخوام پیاده شم.:(

» ۱۳٩٠/۱/۱٢ :: ۱۳٩٠/۱/۱٢
» درد دل :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٥
» اخرین آپ تابستـــــونه :: ۱۳۸٩/٦/٢٧
» اعتماد :: ۱۳۸٩/٦/٢
» emoیعنی چه؟ :: ۱۳۸٩/٥/٢٧
» emo :: ۱۳۸٩/٥/٢٦
» خواب راحت :: ۱۳۸٩/٥/٢٥
» دل خوش سیری چند؟ :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» تنهایی :: ۱۳۸٩/٥/٢۳
» توجه.!!! :: ۱۳۸٩/٥/٢۳
» سلام :: ۱۳۸٩/٥/٢۳
تـاریـ خ سـاعـ ت نـویسنده مدیر |

De$ign: KhanOomi