تنهایی های من

وایسا دنیا من میخوام پیاده شم.:(


 وقتی عشقت تنهات گذاشت

نگران خودت نباش که بعد اون چیکار میکنی

شرمنده دلت باش که بهت اعتماد کرد!

تـاریـ خ ۱۳۸٩/٦/٢سـاعـ ت ۸:۳٩ ‎ب.ظ نـویسنده نفس نظرات () |

De$ign: KhanOomi